A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Informacje organizacyjne - spektakle plenerowe na Wawelu

Informujemy, że w razie niekorzystnych warunków pogodowych koncert „Arie Oper Świata” (25 czerwca 2017), spektakl „Carmen” (27 czerwca 2017) oraz gala baletowa „Grand pas…!” (29 czerwca 2017) zostaną przeniesione z Dziedzińca Arkadowego Zamku Królewskiego na Wawelu na Dużą Scenę Opery Krakowskiej.

Informację o ewentualnej zmianie miejsca prezentacji koncertu i gali zamieścimy na stronie internetowej Opery Krakowskiej odpowiednio w dniach 25 i 29 czerwca br. do godz. 14.00, natomiast w przypadku spektaklu „Carmen” informację o ewentualnej zmianie miejsca opublikujemy na stronie w dniu 27 czerwca br. do godz. 10.00. Powyższe komunikaty będą również dostępne pod numerem telefonu 12 296 62 62 (63) oraz na 2 godziny przed wydarzeniem w miejscu jego prezentacji.

Bilety w sektorach A i B (I i II miejsca), w sektorach A1 i B1 (III miejsca) gwarantują przeniesienie na Dużą Scenę, natomiast sektory A2, B2 nie podlegają przeniesieniu na Dużą Scenę – w tym przypadku Kasa Opery będzie zwracała należność za bilety.

Wejście na widownię Dziedzińca Arkadowego na Wawelu będzie możliwe na pół godziny przed rozpoczęciem wydarzenia przez Bramę Senatorską - od ul. Bernardyńskiej oraz przez Bramę Herbową – od ul. Podzamcze. Istnieje możliwość nabycia biletów (w przypadku wolnych miejsc) przed wydarzeniem w Kasie Biletowej, znajdującej się przy Bramie Senatorskiej (od ul. Bernardyńskiej).

Przypominamy, że w trakcie wydarzeń plenerowych,  jeżeli zaszłaby taka konieczność, nie należy korzystać z parasoli.