A A A
normalny kontrast | duży kontrast

PIEŚŃ - TEATR SŁOWA

Terminy

PIEŚŃ - TEATR SŁOWA

„Pieśń stanowi najtrudniejszy sprawdzian warsztatu wokalnego i wrażliwości muzycznej każdego śpiewaka. Trudno o lepszą okazję do wzbogacenia zasobu środków technicznych wokalisty, uwrażliwienia na czystość brzmienia głosu i jego estetykę sonorystyczną niż zaprezentowanie się w repertuarze kameralnym. Co więcej, w pieśni mamy do czynienia ze szczególnym rodzajem TEATRU Jednego Aktora, którego podstawowym nośnikiem wyrazu artystycznego jest SŁOWO. Poezja zostaje tutaj wzbogacona o niezapisaną w tekście metaforę JĘZYKA MUZYKI, jedynego przekaźnika uczuć i emocji, których w żadnym leksykalnym kodzie oddać nie sposób” – mówi Katarzyna Oleś-Blacha, kierownik artystyczny tego projektu.


Partner 

 

28.03.2018
godzina: 18:00
scena: Kopalnia Soli „Wieliczka”, Kaplica św. Kingi

W repertuarze koncertu „LIED – W ojczyźnie Goethego” (23 kwietnia 2017) usłyszymy pieśni niemieckie, m.in. Richarda Straussa, Gustava Mahlera i Franza Schuberta w wykonaniu Wioletty Chodowicz, Agnieszki Kuk, Tomasza Kuka i Adama Szerszenia, przy akompaniamencie Anny Marchwińskiej (fortepian) oraz kwintetu fortepianowego w składzie: Anna Marchwińska, Paweł Wójtowicz, Piotr Augustyn, Radosław Bukała, Marek Lewandowski. Gospodarzem wieczoru będzie Agnieszka Draus.

Opiekę sceniczną nad koncertem sprawuje Anna Popiel, a opiekę scenograficzną Bożena Pędziwiatr. Kierownikiem artystycznym projektu „Pieśń - Teatr Słowa” jest Katarzyna Oleś-Blacha.

Serię spotkań publiczności z muzyką i poezją zwieńczy „Koncert finałowy” (16 czerwca 2017, Opera Krakowska) w ramach XXI edycji Letniego Festiwalu teatru.


Informacje organizacyjne:

Zjazd dla widzów - od godz. 16.00 (Szyb Daniłowicza)
Ostatni zjazd -  godz. 16.45