A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48, ul. Tomasza 37 - na rok 201809 Lutego 2018

  więcej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Roboty budowlane Tomasza 37 III09 Lutego 2018

  więcej

Rozstrzygnięcie postępowania pn.: Usługi hotelarskie w okresie luty - kwiecień 2018, niezbędne dla realizacji zadań statutowych Zamawiającego; CZĘŚĆ I; CZĘŚĆ II07 Lutego 2018

  więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Obsługa widowni - kolportaż materiałów promocyjnych 201806 Lutego 2018

  więcej

Unieważnienie postępowania pn.: „Usługi hotelarskie w okresie luty – kwiecień 2018, niezbędne dla realizacji zadań statutowych Zamawiającego - CZĘŚĆ III02 Lutego 2018

  więcej

z 5