A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Batuta Opery Krakowskiej dla prof. Jacka Purchli

„W imieniu zespołu Opery Krakowskiej mam zaszczyt wyrazić szczere słowa podziwu i podziękowania za 27-letnie sprawowanie funkcji dyrektora Międzynarodowego Centrum Kultury” – w taki sposób prof. Jackowi Purchli dziękował dyrektor Opery Krakowskiej Bogusław Nowak, dodając:  „W trudnych czasach zmian ustrojowych naszego kraju i poszukiwania  tożsamości stał się Pan jednym z najważniejszych krakowian, którzy własną postawą i pracą stwarzali nam nadzieję lepszych perspektyw”. 

12 grudnia w Międzynarodowym Centrum Kultury Profesora żegnali współpracownicy i przyjaciele. Jako wyraz uznania i wdzięczności Jacek Purchla otrzymał 38. Batutę Opery Krakowskiej. „Jako dyrektor utworzył Pan prężnie działającą instytucję kultury, której znaczenie zarówno w skali ogólnopolskiej jak i międzynarodowej z roku na rok rosło. Dzisiaj Międzynarodowe Centrum Kultury zalicza się do najważniejszych miejsc spotkań, konferencji i przestrzeni pracy osób, definiujących obecny stan kultury w Polsce i na świecie” – powiedział dyrektor Bogusław Nowak, dodając: „osobiście dziękuję Panu Profesorowi  za razem spędzony czas przy realizacji wspólnych projektów, a szczególnie za Europejski Miesiąc Kultury w 1992 roku, który wielu z nas zalicza do pierwszorzędnych przedsięwzięć”. Tradycja przyznawania Batuty Opery Krakowskiej sięga 2008 roku kiedy to został otwarty nowy gmach naszego teatru. Batuta wręczana jest osobom szczególnie zasłużonym dla kultury, sztuki i Opery Krakowskiej. 

Profesor Jacek Purchla to ważna, nie tylko dla Krakowa postać. Był wiceprezydentem Krakowa (1990-91). W 1991 roku założył i sprawował funkcję dyrektora Międzynarodowego Centrum Kultury. Jest profesorem nauk humanistycznych, historykiem sztuki i ekonomistą oraz specjalistą z zakresu dziedzictwa kulturowego. Członek Polskiej Akademii Umiejętności, od 1989 redaktor „Rocznika Krakowskiego”, członek Polskiego Komitetu ds. UNESCO. W latach 2000–2016 przewodniczył Radzie ds. Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2016 został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. To tylko część z osiągnięć i zasług Profesora Jacka Purchli.