A A A
normalny kontrast | duży kontrast

„Beatą” S. Moniuszki zainaugurowaliśmy nowy sezon 2018/2019

Koncertowym wykonaniem „Beaty” Stanisława Moniuszki, będącą ostatnią ukończoną przez kompozytora operą, zainaugurowaliśmy 16 września nowy sezon artystyczny 2018/2019. 

W tytułowej partii usłyszeliśmy Katarzynę Oleś-Blacha, w roli Maxa Łukasza Załęskiego, jako Hansa Janusza Ratajczaka, Doroty – Paulę Maciołek, Urszuli – Wandę Franek, Agaty - Monikę Korybalską, Henryka Volsey - Mariusza Godlewskiego, Sir Artura Peppertona - Wojtka Śmiłka oraz w partii Maurycego Adama Szerszenia. Solistom towarzyszył Chór oraz Orkiestra Opery Krakowskiej pod dyrekcją Tomasza Tokarczyka.

Instrumentacji jednoaktowego dzieła Moniuszki, nazywanego przez samego twórcę operetką, a przez badaczy komedią muzyczną, dokonał kompozytor i muzykolog prof. Krzysztof Baculewski (partytura „Beaty” spłonęła wraz z archiwum Biblioteki Narodowej we wrześniu 1939 r., a zachował się jedynie wyciąg fortepianowy, znajdujący się w zbiorach Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego). Kierownictwo muzyczne nad „Beatą” sprawował Tomasz Tokarczyk, za reżyserię scen dramatycznych odpowiedzialny był Janusz Kukuła, główny reżyser i dyrektor Teatru Polskiego Radia, chór przygotował Jacek Mentel, a scenografię Bożena Pędziwiatr.

Koncertowe wykonanie „Beaty” wpisało się w przygotowania do Roku Moniuszkowskiego w 2019 roku, w którym przypada 200. rocznica urodzin kompozytora. Koncert został także zarejestrowany przez prestiżową firmę fonograficzną DUX i z początkiem przyszłego roku ukaże się on w postaci płyty CD, co nadaje dodatkową rangę temu wydarzeniu.

Koncert współfinansowany był przez Sejmik Województwa Małopolskiego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sponsorami projektu byli:  Bank Polski PKO, Stalprodukt SA, Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” SA oraz Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” SA.