A A A
normalny kontrast | duży kontrast

„Hrabina Marica” z audiodeskrypcją!

Serdecznie zapraszamy na operetkę „Hrabina Marica” E. Kálmána (12 listopada, godz. 18.30), która realizowana będzie z audiodeskrypcją, co umożliwi osobom niewidomym i słabowidzącym werbalny odbiór treści wizualnych. 

Lektor - pomiędzy śpiewem a dialogiem solistów - będzie opisywał poszczególne sceny spektaklu, ich grę aktorską, opowie o inscenizacji przedstawienia, jej scenografii, kostiumach czy świetle.

Próba audiodeskrypcji do „Hrabiny Maricy” odbyła się podczas niedzielnego spektaklu, 5 listopada. Za przekaz transmisji odpowiedzialna jest Fundacja Kultury bez barier, która poprzez swoje działania daje osobom z dysfunkcjami sensorycznymi możliwość samodzielnego i kompetentnego odbioru sztuki, zapewniając im komfort w czasie wizyty w teatrze, muzeum czy kinie.

Bilety dla osób z niepełnosprawnością wzroku dostępne są w Kasie Opery po 25 zł, a dla osób towarzyszących po 1 zł. Specjalistyczne odbiorniki będzie można odebrać przed spektaklem, przy szatni. Ilość miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji udziela Biuro Organizacji Widowni – tel. 12 296 62 62 (63).

Operetka „Hrabina Marica” z audiodeskrypcją jest częścią projektu „Tydzień Kultury bez Barier w Polsce”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura-Interwencje 2017.