A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Inauguracja drugiej edycji koncertów „Pieśń - Teatr Słowa”!

Kolejna odsłona cyklu spotkań publiczności z muzyką i poezją, który Opera Krakowska zapoczątkowała w grudniu 2016 roku, będzie miała swoją premierę w przepięknym wnętrzu o wyjątkowej akustyce Komory  Jana Haluszki w Kopalni Soli „Wieliczka” dnia 25 lutego o godz. 17.00. Nowa edycja wieczorów poświęconych w całości liryce wokalnej w tym sezonie artystycznym dotyczyć będzie prezentacji polskiej pieśni artystycznej.

Nieprzypadkowo na program pierwszego wieczoru pt. „Śpiewnik domowy”. Pieśni i ballady Stanisława Moniuszki złożą się pieśni oraz ballady Stanisława Moniuszki, autora blisko 300 pieśni i ojca polskiej opery narodowej. Podczas koncertu wystąpią soliści - Wioletta Chodowicz, Robert Gierlach, Michał Kutnik oraz przy fortepianie Olga Tsymbaluk. Niecodzienną możliwość zmierzenia się z wymagającym gatunkiem jakim jest pieśń będą mieli wokaliści stawiający pierwsze kroki na profesjonalnych scenach i estradach: Justyna Bluj, Daria Proszek, Jarosław Bielecki. Mimo, że będziemy mieć do czynienia z dziełami jednego twórcy to z całą pewnością repertuar ujmie słuchaczy swoją różnorodnością nastrojów, pięknem poezji, wielobarwnością głosów solistów oraz mistrzowskim sposobem narracji muzycznosłownej w brawurowym, moniuszkowskim wydaniu. Nad przebiegiem całości tego szczególnego wydarzenia, podczas którego muzyka tak ściśle i doskonale stapia się ze słowem tworząc swoisty TEATR, od strony dramaturgicznej i plastycznej czuwać będzie duet artystyczny: Laco Adamik i Barbara Kędzierska.

Nie ulega wątpliwości, że „ Pieśń – Teatr Słowa” to projekt artystyczny, który ze względu na jego teatralną formułę, dobór utworów oraz przestrzenie prezentacji jest inicjatywą absolutnie bezprecedensową biorąc pod uwagę propozycje repertuarowe filharmonii i teatrów muzycznych w Polsce.

Najlepszym dowodem na wielowymiarowość i unikalność tego cyklu koncertów będzie swojego rodzaju „gala pieśniowa” pod znaczącym tytułem „Wielcy kompozytorzy polscy w pieśni”. Już 10.03.2018 roku (godz. 18.30) w Muzeum Lotnictwa w Krakowie usłyszymy arcydzieła liryki wokalnej w wydaniu… symfonicznym, gdyż na program wieczoru złożą się wybitne kompozycje na głos i orkiestrę symfoniczną najznamienitszych twórców muzyki polskiej XX i XXI wieku. W bogatej ofercie repertuarowej wieczoru znalazły się m.in. „Chantefleurs et chantefables” Witolda Lutosławskiego na sopran i orkiestrę, Tadeusza Bairda „4 Sonety miłosne do słów Williama Szekspira” na baryton i orkiestrę, „Abschied” z VIII Symfonii „Pieśni Przemijania” Krzysztofa Pendereckiego oraz III Symfonia „Symfonia pieśni żałosnych” op. 36 Henryka Mikołaja Góreckiego.Przed publicznością wystąpią soliści Opery Krakowskiej: Monika Korybalska, Katarzyna Oleś-Blacha, Adam Szerszeń oraz Orkiestra Opery Krakowskiej pod dyrekcją Tomasza Tokarczyka.

Zapraszam serdecznie na wszystkie koncerty cyklu „Pieśń - Teatr Słowa”, gdyż „Pieśń mieszka w każdym z nas…” i koniecznie wspaniały świat uczuć i emocji zawartych w pieśniach warto odwiedzić w tym sezonie. 

Katarzyna Oleś-Blacha
Kierownik Artystyczny


Partnerzy projektu: