A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Informacje organizacyjne - wydarzenia plenerowe na Wawelu

26.03.2019

Uprzejmie informujemy, że w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych koncert „Arie Oper Świata” (23 i 24 czerwca 2019) oraz widowisko „Wielkie Chóry Wielkich Oper” (26 czerwca 2019) zostaną przeniesione z Dziedzińca Arkadowego Zamku Królewskiego na Wawelu na Dużą Scenę Opery Krakowskiej. 

Bilety w sektorach A i A1 (wszystkie miejsca), w sektorach B i C (miejsca w rzędach od I do XI) gwarantują przeniesienie na Dużą Scenę, natomiast w sektorach B i C (miejsca w rzędach od XII do XV) nie podlegają przeniesieniu na Dużą Scenę – w tym przypadku Kasa Opery będzie zwracała należność za bilety. Informacja o przeniesieniu lub braku przeniesienia miejsc na widownię w gmachu Opery zostanie zamieszczona na bilecie w momencie jego zakupu.

Informację o ewentualnej zmianie miejsca prezentacji koncertu i widowiska zamieścimy na stronie internetowej Opery Krakowskiej odpowiednio w dniach 23, 24 i 26 czerwca br. do godz. 14.00. Powyższe komunikaty będą również dostępne pod numerem telefonu 12 296 62 62 (63) oraz na 2 godziny przed wydarzeniem w miejscu jego prezentacji.

Wejście na widownię Dziedzińca Arkadowego na Wawelu będzie możliwe na pół godziny przed rozpoczęciem wydarzenia przez Bramę Senatorską - od ul. Bernardyńskiej oraz przez Bramę Herbową – od ul. Podzamcze. Istnieje możliwość nabycia biletów (w przypadku wolnych miejsc) przed wydarzeniem w punkcie kasowym Opery, znajdującym się przy Katedrze na dziedzińcu zewnętrznym, od strony wejścia na dziedziniec arkadowy.

Przypominamy, że w trakcie wydarzeń plenerowych, jeżeli zaszłaby taka konieczność, nie należy korzystać z parasoli.