A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Konkurs na recenzję ze spektaklu „Manru” I. J. Paderewskiego

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu na recenzję ze spektaklu „Manru” I. J. Paderewskiego. Cieszymy się, że konkurs spotkał się z zainteresowaniem naszej publiczności i stał się polem do dyskusji nie tylko na temat wielkiego dzieła męża stanu i kompozytora – Paderewskiego, ale też na temat teatru muzycznego w ogóle. Jury konkursu, na czele z muzykologiem, publicystą i krytykiem muzycznym Mateuszem Borkowskim przyznało następujące nagrody:

- Grand Prix dla Dariusza Latowskiego – „jedna z najciekawszych recenzji. Interesujące odczytanie dzieła i interpretacja krakowskiej inscenizacji, dbałość o język i odwaga w formułowaniu krytycznych sądów” – napisał w swoim uzasadnieniu red. Mateusz Borkowski.

- dwa wyróżnienia dla: Magdaleny Gawędy oraz Andrzeja Szypuły

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie.