A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Nagrody POLONIA MINOR dla artystów i Zespołu Opery Krakowskiej

Samorząd Województwa Małopolskiego i Sejmik Województwa Małopolskiego - w podziękowaniu za wieloletnią pracę na rzecz wzbogacania życia kulturalnego Małopolski i jej mieszkańców - przyznał artystom i Zespołowi Opery Krakowskiej nagrody POLONIA MINOR.

Uroczyste przekazanie nagród odbyło się po zakończeniu koncertowego wykonania „Beaty” Stanisława Moniuszki, którą w dniu 16 września zainaugurowałaliśmy nowy sezon 2018/2019.

Nagrody Województwa Małopolskiego, które wręczył  Kazimierz Barczyk, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, otrzymali: Zespół Opery Krakowskiej, w imieniu którego nagrodę odebrał dyrektor naczelny Bogusław Nowak, Barbara Kędzierska, scenograf i kostiumograf na stałe współpracująca z naszym teatrem, Laco Adamik, główny reżyser Opery Krakowskiej, Tomasz Tokarczyk, kierownik muzyczny Opery oraz Katarzyna Oleś-Blacha i Tomasz Kuk, soliści Opery Krakowskiej. 

Nagrodę dla Tomasza Kuka, który w tym dniu występował w operze „Nabucco” G. Verdiego na scenie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, odebrała małżonka - Agnieszka Kuk.