A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Opera Krakowska miejscem przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami

Opera Krakowska jest teatrem przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Potwierdziły to przyznane Operze przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - w ramach projektu „Małopolska. Kultura wrażliwa” - dwa „świadectwa dostępności”. Informują one o dostosowaniu naszej instytucji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wzroku i ruchu, zgodnie z opracowanymi przez Urząd „Wytycznymi dostępności 2017”. Uroczystość wręczenia certyfikatów  odbyła się 4 grudnia 2017, w krakowskim Teatrze STU. 

Przypomnijmy, że realizując działania wpisujące się w projekt „Małopolska. Kultura wrażliwa” zaprosiliśmy osoby niewidome i słabowidzące na operetkę „Hrabina Marica” E. Kálmána z audiodeskrypcją, która umożliwiła werbalny odbiór treści wizualnych. Na specjalne zamówienie organizujemy też warsztaty edukacyjne „Muzyką namaluj swój świat”, oparte na animacjach i zajęciach muzykoterapeutycznych, a które skierowane są do osób z niepełnosprawnością ruchu, wzroku i słuchu. 

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Widzów z niepełnosprawnościami, oferujemy możliwość „zamówienia” asystenta, który - po wcześniejszym zgłoszeniu - w dniu wydarzenia odbierze daną osobę / osoby z przystanku autobusowego lub tramwajowego znajdującego się w pobliżu teatru. Obiekt Opery Krakowskiej jest przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnością ruchu. Każda z widowni (Duża Scena, Scena Kameralna) posiada dwa miejsca dla osób na wózkach inwalidzkich. Dysponujemy również dwoma miejsca parkingowymi przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnościami. Osoba z niepełnosprawnością wzroku / słuchu może wejść na widownie z psem przewodnikiem / psem asystentem. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie - http://www.opera.krakow.pl/pl/opera-bez-barier

„Małopolska. Kultura wrażliwa” jest pierwszym systemowym, realizowanym w skali całego województwa przedsięwzięciem, które podejmuje kwestie związane z obecnością osób z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury i korzystanie przez nie z oferty kulturalnej. Jest to pierwszy rok trwania projektu, w którym wzięły udział wszystkie (23) instytucje, a których organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Ich pracownicy, w tym Zespół Opery Krakowskiej, uczestniczyli w szkoleniach dotyczących profesjonalnej obsługi odwiedzających z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.

Projekt „Małopolska. Kultura wrażliwa” jest finansowany i koordynowany przez Województwo Małopolskie, a jego bezpośrednim realizatorem jest Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. Wykaz instytucji, które otrzymały certyfikat dostępności znajduje sie na stronie: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/kultura/znamy-instytucje-kultury-najbardziej-przyjazne-osobom-z-niepelnosprawnosciami

Certyfikaty, świadectwo dostępności