A A A
normalny kontrast | duży kontrast

#opera – spotkania edukacyjne dla młodzieży

Jak w poprzednich latach, tak też w nowym sezonie 2017/2018 Opera Krakowska, oprócz projektów artystycznych, realizuje również te edukacyjne. Dzięki wsparciu Województwa Małopolskiego nasz teatr przygotował cykl zajęć dla młodzieży licealnej i studentów #opera. Jest to autorski projekt Opery Krakowskiej, który otrzymał dofinansowanie w ramach Bonu Kultury. Spotkania będę się odbywać raz w miesiącu (listopad 2017 - czerwiec 2018), a ich tematyką będzie wybrany spektakl znajdujący się w aktualnym repertuarze teatru.

#opera dla młodych odbiorców sztuki operowej będzie okazją do spotkania m.in. z twórcami przedstawienia czy artystami oraz przestrzenią do rozmowy nad jego koncepcją, a co za tym idzie, kluczem do lepszego zrozumienia sztuki. Uczestnicy zapoznają się z fabułą i muzyką z wybranego spektaklu, obejrzą scenografię i kostiumy, będą mieli też wgląd do partytur. Zwieńczeniem każdego spotkania będzie uczestnictwo w omawianej operze. Dzięki wsparciu finansowemu w ramach Bonu Kultury uczestnicy będą mieli możliwość obejrzenia spektaklu w promocyjnej cenie. 

Tematem pierwszego spotkania (18 listopada 2017, godz. 18.30) będzie wykorzystanie technologii sceny na przykładzie opery Ryszarda Wagnera „Tannhäuser”. Dzień później - 19 listopada, uczestnicy obejrzą spektakl. 10 grudnia 2017 (godz. 16.30) opowiemy o polskich tańcach, a pretekstem do tego będzie opera narodowa „Straszny dwór”  Stanisława Moniuszki (po zakończeniu spotkania widzowie zobaczą przedstawienie).

W zajęciach może wziąć udział maksymalnie 36 osób. Bilety na spotkania #opera  w cenie 6 zł, a na spektakle -  14 zł, można kupić w Kasie Opery Krakowskiej, za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej.

Kolejne terminy spotkań #opera:

  • 28 stycznia 2018, godz. 16.30 oraz spektakl „Hrabina Marica”  w dniu 28 stycznia 2018, godz. 18.30
  • 11 lutego 2018, godz. 17.00 oraz spektakl „Teresica – una pasión” w dniu 11 lutego 2018, godz. 19.00