A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Po koncercie "Wielkie Chóry Wielkich Oper"