A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Przesłuchania do orkiestry na stanowisko KONCERTMISTRZA

2.10.2019

Opera Krakowska ogłasza przesłuchania do orkiestry na stanowisko KONCERTMISTRZA.


Termin i miejsce przesłuchań: 18.11.2019, Opera Krakowska ul. Lubicz 48.

Zgłoszenia (formularz przesłuchań + CV) prosimy przesyłać do 18 października 2019, na adres mailowy: k.gwardzik@opera.krakow.pl lub pocztą: Opera Krakowska, ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków, z dopiskiem „Przesłuchania do orkiestry”. Formularz do pobrania na stronie.

Opera Krakowska odpowie tylko na wybrane zgłoszenia.

Opera Krakowska zastrzega sobie prawo nierozstrzygania ostatecznej kwestii zatrudnienia w przypadku, jeśli żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

Przesłuchania będą rejestrowane (audio i video) w celach archiwizacyjnych.

Opera zapewnia akompaniatora. Opera nie zwraca kosztów podróży oraz zakwaterowania.


Repertuar przesłuchań


ETAP I (za kotarą)

1. Koncert do wyboru:

W. A. Mozart:
Koncert D-dur KV 218 (część I i  II z kadencją) 
Koncert A-dur KV 219 (część I i II z kadencją) 

2. Pierwsza część jednego z wybranych koncertów:
- Johannes Brahms - Koncert D-dur op.77
- Piotr Czajkowski - Koncert D-dur op.35
- Henryk Wieniawski - I Koncert fis-moll op.14
- Felix Mendelsson-Batholdy - Koncert e-moll op. 64
- Jean Sibelius - Koncert d-moll op. 47


ETAP II

Literatura orkiestrowa:

Solo: 
- Emmerich Kálmán - Hrabina Marica 
- Staniław Moniuszko - Straszny dwór 
- Igancy Jan Paderewski - Manru 
- Gioacchino Rossini - Kopciuszek 
- Charles Gounod - Faust 

Uwertury:
- Richard Wagner - Tannhäuser
- Giuseppe Verdi - Moc przeznaczenia 
- Johann Strauss - Zemsta nietoperza 
- Giacomo Puccini - Madama Butterfly (wstęp do trzeciego aktu) 

Fragmenty tutti:
- Richard Wagner - Tannhäuser
- Giuseppe Verdi - Requiem 
- Piotr Czajkowski - Eugeniusz Oniegin


Równocześnie informujemy, iż:

  1. Administratorem danych jest Opera Krakowska w Krakowie, z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków. Kontakt listowny z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: odo@opera.krakow.pl).
  2. Celem przetwarzania danych osobowych jest: realizacja procesu rekrutacyjnego.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Panazgoda na przetwarzanie jej/jego danych osobowych w powyżej określonym celu.
  4. Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie przez Operę Krakowską oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Opery Krakowskiej z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych w obowiązujących przepisach prawa.
  5. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny realizacji celu określone w pkt. 2).
  6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji.
  9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.