A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Przesłuchanie do Chóru Dziecięcego Opery Krakowskiej – sezon 2019/2020

3.07.2019

Opera Krakowska zaprasza dzieci w wieku od 9 do 12 lat na przesłuchanie do Chóru Dziecięcego Opery Krakowskiej. Zgłoszenia mogą dokonać rodzice lub opiekunowie prawni dzieci.

Przesłuchania odbędą się w dniach 2 i 3 września 2019 r. w godz. od 16:00 do 18:00, oraz 9 września 2019 r. od godz. 16:00 -17:00 w siedzibie Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48 w Krakowie. 

Wymagania: przygotowanie 2 dowolnych piosenek.

Zgłoszenia prosimy kierować do Działu Koordynacji, e-mailem: k.zajac@opera.krakow.pl w terminie do 2 września 2019 r.

Prosimy uprzejmie o zamieszczenie przy zgłoszeniu dziecka na przesłuchanie następującej formuły:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu realizacji procesu rekrutacyjnego organizowanego przez Operę Krakowską, zgodnie z zapisami Rozporządzenia ogólnego dotyczącego ochrony danych osobowych.

W razie dodatkowych zapytań prosimy kontaktować się pod numer telefonu  (12) 296 62 31, od godz. 8:00 do 15:00.

 

Równocześnie informujemy, iż:

  1. Administratorem danych jest Opera Krakowska w Krakowie, z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków. Kontakt listowny z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: odo@opera.krakow.pl).
  2. Celem przetwarzania danych osobowych jest: realizacja procesu rekrutacyjnego.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Panazgoda na przetwarzanie jej/jego danych osobowych w powyżej określonym celu.
  4. Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie przez Operę Krakowską oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Opery Krakowskiej z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych w obowiązujących przepisach prawa.
  5. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny realizacji celu określone w pkt. 2).
  6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji.
  9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.