A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Uwaga konkurs, czyli Filharmonia i Opera razem w akcji #zostańwdomu

27.04.2020

Kultura łączy ludzi! Dwie instytucje, dwa zespoły, jedno miasto, jedno małżeństwo.

Pani Anna Wójtowicz jest muzykiem Filharmonii Krakowskiej (skrzypce), Pan Paweł Wójtowicz jest koncertmistrzem Opery Krakowskiej. Połączyła ich miłość nie tylko do muzyki! Wspólnie z Elżbietą Gromadą nagrali w 2012 roku płytę „Bartók – Kodály”, zawierającą pierwszą w historii polskiej fonografii rejestrację 44 duetów skrzypcowych Beli Bartóka i którą chcą się z Państwem podzielić. Dlatego też dzisiaj Państwo Wójtowiczowie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Filharmonię Krakowską oraz Operę Krakowską.
 

KONKURS

Przez kolejne cztery wtorki o godz. 10:00 (28.04; 5.05; 12.05; 19.05) będziemy zamieszczać krótkie pytania konkursowe prezentowane na zmianę przez Pawła Wójtowicza i Annę Wójtowicz. Pytanie Pani Anny pojawi się na Facebooku Filharmonii Krakowskiej (równocześnie udostępniane będzie na Facebooku Opery). Pytanie Pana Pawła pojawi się na Facebooku Opery Krakowskiej (równocześnie udostępniane będzie na Facebooku Filharmonii).

Na pytania należy odpowiedzieć w komentarzu pod postem – najbardziej kreatywna i interesująca odpowiedź zostanie nagrodzona. Wspólnie wyłonimy zwycięzcę, który otrzyma: płytę „Bartók – Kodály” z autografami artystów oraz dwie unikatowe i obszerne publikacje książkowe autorstwa red. Anny Woźniakowskiej, wieloletniego obserwatora, krytyka i komentatora krakowskiego życia muzycznego: „Kraków zasługuje na Operę” oraz „75 lat Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie”.

WYDARZENIE NA FACEBOOKU

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorami konkursu są Filharmonia Krakowska im. Karola Szymanowskiego oraz „Opera Krakowska”
w Krakowie.

2. Konkurs rozpoczyna się w momencie publikacji 27.04. (Facebook, strona internetowa) i odbywa się do 21.05.2020 w czterech edycjach. We wtorki w dniach 28.04; 5.05; 12.05; 19.05 na zmianę, na fanpage’ach Facebookowych Filharmonii oraz Opery publikowany będzie post z pytaniem konkursowym autorstwa Państwa Wójtowiczów. Pytanie zadawane jest przez nich w formie nagrania audio-video. Należy na nie odpowiedzieć, zamieszczając komentarz pod postem.

3. Wyniki każdego etapu zostaną ogłoszone pod tym samym postem w formie komentarza, w czwartki: 30.04; 7.05; 14.05; 21.05.

4. Nagrodą w konkursie są: płyta „Bartók – Kodály” z autografami Pawła i Anny Wótjowiczów oraz książki autorstwa Anny Woźniakowskiej: „Kraków zasługuje na Operę” oraz „75 lat Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie”.

5. W każdej edycji nagrodę otrzymuje jeden zwycięzca.

6. Nagradzane będą najbardziej interesujące i kreatywne odpowiedzi na zadane w postach pytania. Wszystkie komentarze będą wzięte pod uwagę. Zwycięzcę konkursu wyłoni czteroosobowa komisja konkursowa, wskazana przez Organizatora, składająca się z przedstawicieli obu instytucji.

7. O sposobie przekazania nagród poinformujemy osobiście.

8. Z konkursu wyłączeni są pracownicy Opery Krakowskiej i Filharmonii Krakowskiej oraz ich najbliższe rodziny.

9. Uczestnik, który bierze udział w konkursie potwierdza, że akceptuje powyższe jego zasady.

10. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Opery w zakładce Aktualności, na stronie internetowej Filharmonii oraz na profilach społecznościowych obu instytucji.

 

Filharmonia  im. Karola Szymanowskiego, z siedzibą w Krakowie oraz Opera Krakowska, z siedzibą w Krakowie, zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informują, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie adres: ul. Zwierzyniecka 1, telefon: +48 12 422 43 12, mail: fk@filharmonia.krakow.pl oraz Opera Krakowska adres: ul. Lubicz 48, telefon:
+48 12 296 62 60, mail: opera@opera.krakow.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie jest Agnieszka Domagała, e-mail: iod@filharmonia.krakow.pl, Inspektorem Ochrony Danych w Operze Krakowskiej jest Konrad Jankoś, e-mail: odo@opera.krakow.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu ogłoszonego w dniu 27.04.2020 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające oraz podmioty upoważnione z przepisu prawa;
5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia konkursu i przekazania nagród.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochrony danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych będzie skutkować brakiem uczestnictwa w konkursie.
9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.