A A A
normalny kontrast | duży kontrast

„Viva Opera…!” 2019 – spotkanie ludzi teatru

Cykliczne spotkanie pod hasłem „Viva Opera…!” w Operze Krakowskiej odbędzie się w tym roku 26 marca, w przeddzień Międzynarodowego Dnia Teatru. Istotą spotkań „Viva Opera...!” są rozmowy z osobami zaangażowanymi w rozwój Opery, prowadzone przy stolikach, w niewymuszonej i przyjacielskiej atmosferze.

„Viva Opera...!” gromadzi tych, którym działalność teatru leży na sercu i którzy sprawiają, że Opera wystawia spektakle, organizuje koncerty, czy wydarzenia edukacyjne. Bohaterem spotkania będzie Stanisław Zajączkowski, członek Rady Artystyczno-Programowej Opery Krakowskiej. To wybitny Artysta, reżyser musicalu „Człowiek z La Manchy” Mitchella Leigha, reżyser światła w licznych koncertach noworocznych, ostatkowych, karnawałowych, w inscenizacji „Requiem” Giuseppa Verdiego i gwiazdorskiego cyklu „Arie oper świata”. Ponadto jest realizatorem trzystu spektakli Teatru Telewizji. 

Spotkaniom „Viva Opera...!” towarzyszy muzyka. Nie zabraknie arii oraz pieśni śpiewanych przez solistów Opery: Paulę Maciołek, Agnieszkę Kuk, Jarosława Bieleckiego i Adama Szerszenia, przy akompaniamencie fortepianu za którym zasiądzie Katarzyna Starzycka.

Ważnym punktem programu będzie wręczenie odznaczeń państwowych zasłużonym pracownikom Opery przy udziale przedstawicieli władz samorządowych. 

Dotychczas w ramach „Viva Opera…!” uczestnicy spotkań wspominali nieżyjącego już Mariana Lidę, wieloletniego kierownika krakowskiej sceny operetkowej, honorowali twórczynie wybitnych kreacji  w dziedzinie scenografii  i kostiumów: Krystynę Zachwatowicz, Barbarę Kędzierską i Zofię de Ines, słuchali wspomnień i anegdot operowych tak znamienitych artystów jak: Jadwiga Romańska, Teresa Wessely, Franciszek Makuch, Kazimierz Różewicz, Alina Towarnicka, Wiktor Herzig.

Bezpłatne wejściówki na „Vivę Opera...!” (26 marca 2019, godz. 18.30) do odbioru w Kasie Opery.