A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Zaśpiewaj na scenie Opery Krakowskiej! Koncert śpiewaków-amatorów!

Wszystkich chętnych, którzy kochają śpiew i chcieliby zaprezentować wybraną arię / song  z repertuaru operowego, operetkowego lub musicalowego na naszej scenie, zachęcamy do  wysłania swojego zgłoszenia! Powinno ono zawierać: krótką informację o sobie oraz nagranie wybranego utworu w formacie mp3 / link do youtube’a. 

Zgłoszenia można wysyłać: 
na adres Opery: ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków
lub mailem: marketing@opera.krakow.pl, z dopiskiem „Koncert śpiewaków amatorów”.

Koncert śpiewaków-amatorów pt. „Śpiewam w Operze!” odbędzie się w ramach Dnia Otwartego Opery Krakowskiej, 16 grudnia br. o godz. 12.00. 

Opera Krakowska zapewnia akompaniatora, charakteryzację, kostium oraz scenografię, natomiast nie pokrywa kosztów podróży oraz noclegów. 

Czekamy na Państwa zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 26 listopada 2017 r.

Osoby , które zakwalifikujemy do koncertu powiadomimy do 4 grudnia 2017 r.

Do udziału w koncercie zostanie zaproszonych maksymalnie 10 osób.