A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Zbuduj z nami scenografię do „Kandyda”

21.05.2019

Wielkimi krokami zbliża się premiera „Kandyda” Leonarda Bernsteina w reżyserii Michała Znanieckiego, dlatego przygotowaliśmy dla naszych widzów specjalną akcję. Każdy, kto przyniesie do nas książkę, będzie mógł zakupić bilet na spektakl „Kandyda” w promocyjnej cenie 25 zł. Książki najpierw staną się elementem scenografii, a później trafią do wybranej krakowskiej instytucji społecznej – biblioteki, szpitala lub szkoły.

Nawiązując do koncepcji Michała Znanieckiego, proponujemy akcję promocyjną Zbuduj z nami scenografię do „Kandyda” – każdy widz, który przyniesie do naszego teatru książkę z zakresu beletrystyki – powieść, opowiadanie lub zbiór opowiadań, będzie mógł zakupić bilet w specjalnej cenie 25 zł. Powinny być w dobrym stanie, kompletne, niezniszczone. Jedna osoba może zakupić w ten sposób maksymalnie cztery bilety. Przyniesione do nas książki zostaną wykorzystane w scenografii spektaklu, której autorem jest Luigi Scoglio, i staną się częścią biblioteczki tytułowego bohatera. Książki należy przynosić osobiście do Kasy Opery. Akcja rusza 22 maja i potrwa do 16 czerwca 2019 roku. Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie poniżej. 

„Kandyd, czyli optymizm” to jedna z najważniejszych literackich pozycji Oświecenia. Wolter zawarł w tej opowiastce filozoficznej zjadliwą, ironiczną krytykę „Listu o Opatrzności” Jean-Jacquesa Rousseau, podając w wątpliwość tezę o tym, że „żyjemy w najlepszym z możliwych światów”. W 1956 roku na deski Martin Beck Theatre trafił spektakl inspirowany dziełem Woltera, do którego muzykę skomponował Leonard Bernstein. Utwór kilkakrotnie przerabiany, w końcu zyskał ogromną popularność. W naszym teatrze zostanie zaprezentowany już 7 czerwca. Reżyserii podjął się Michał Znaniecki, który uchyla rąbka tajemnicy swojej inscenizacji: „Ostrze satyry zostaje odwrócone przeciw nam samym, przeciw upadkowi kultury i słowa pisanego. Czy naprawdę życie bez książek, bez sztuki, bez wyższych aspiracji to happy end?”.

Nasz teatr, podobnie jak każda szanująca się instytucja kultury, wspiera czytelnictwo. Według raportu Biblioteki Narodowej tylko 37% Polaków przyznaje, że czytało przynajmniej jedną książkę w 2018 roku. Wynik ten nie zmienia się w stosunku do lat ubiegłych, co pokazuje brak wzrostu zainteresowania czytaniem książek. Chcemy przyczynić się do zmiany tego stanu rzeczy, dlatego zgromadzone książki podarujemy wybranej instytucji społecznej – bibliotece, szpitalowi lub szkole. O wyborze wkrótce poinformujemy. 

Zapraszamy serdecznie!


REGULAMIN AKCJI SPECJALNEJ ZBUDUJ Z NAMI SCENOGRAFIĘ DO „KANDYDA”


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Regulamin dotyczy akcji specjalnej Zbuduj z nami scenografię do „Kandyda”, która towarzyszy premierze i kolejnym spektaklom „Kandyda” Leonarda Bernsteina w Operze Krakowskiej, prezentowanych w dniach 8, 9, 11, 14, 15 i 16 czerwca 2019 (godz. 18.30), w ramach 23. Letniego Festiwalu Opery Krakowskiej, zwanej dalej „akcją specjalną” lub zamiennie „akcją”.
1.2. Organizatorem akcji jest „Opera Krakowska” w Krakowie, z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków, zwana dalej „Organizatorem”.
1.3. Celem akcji jest zachęcenie krakowian do przekazania książek na potrzeby utworzenia „biblioteczki Kandyda”, które po jej zakończeniu, Organizator przekaże wybranej instytucji w Krakowie (biblioteka / szpital / szkoła, itp.) i do skorzystania z oferty repertuarowej Organizatora – zobaczenia musicalu „Kandyd” L. Bernsteina w Operze Krakowskiej. 
1.4. Uczestnik przekazując Organizatorowi  jedną książkę, upoważniony jest do zakupu biletu na „Kandyda” w Operze Krakowskiej w specjalnej cenie 25 zł.
1.5. Akcja odbywa się w  siedzibie Organizatora, w terminie od 22 maja 2019 do 16 czerwca 2019 r.


2. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI SPECJALNEJ
2.1. Akcja specjalna adresowana jest do osób powyżej 18. roku życia.
2.2. W akcji nie mogą brać udziału pracownicy Opery Krakowskiej i osoby współpracujące z Operą Krakowską na podstawie umów. 


3. ZASADY AKCJI
3.1. Uczestnik akcji, przekazując Organizatorowi jedną książkę, uprawniony jest do zakupu jednego biletu na spektakl „Kandyda” (daty do wyboru: 8, 9, 11, 14, 15, 16 czerwca 2019) w specjalnej cenie 25 zł, z zastrzeżeniem dostępności miejsc na dany spektakl.
3.2. Uczestnik akcji uprawniony jest do zakupu maksymalnie 4 biletów na „Kandyda” w specjalnej cenie 25 zł, na zasadach określonych powyżej.
3.3. Książki należy przynosić do Kasy Opery Krakowskiej, ul. Lubicz 48, w godzinach pracy Kasy, tj. od poniedziałku do soboty w godz. 10.00-19.00 oraz w niedziele (w dniach prezentacji spektakli) w godz. 16.30-18.30.
3.4. W dniach grania spektakli w Operze Krakowskiej, tylko do godz. 17.30 pracownik Kasy Opery będzie przyjmował książki i tym samym sprzedawał bilety w specjalnej cenie 25 zł.


4. WYMAGANIA DOT. PRZEKAZANYCH KSIĄŻEK
4.1. Przekazane książki powinny być w dobrym stanie, w języku polskim.
4.2. Organizator przyjmuje tylko beletrystykę (nie przyjmujemy podręczników, poradników, komiksów i in.).
4.3. Opera Krakowska zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia książki i tym samym zakupu biletu na spektakl w specjalnej cenie, jeżeli książka nie spełnia wymogów o której mowa w punkcie 4.1 i 4.2. 
4.4. Uczestnik, przekazując książkę / książki Organizatorowi, oświadcza, że są one jego własnością, i nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu przekazania tych książek.


5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Biorąc udział w akcji specjalnej Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na jej zasady, zawarte w niniejszym Regulaminie.
5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania akcji promocyjnej w stosunku do terminu o określony w pkt. 1.5. niniejszego regulaminu, o czym poinformuje Uczestników akcji promocyjnej m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.opera.krakow.pl.
5.3. Regulamin niniejszej akcji promocyjnej jest dostępny na stronie www.opera.krakow.pl oraz w Kasie Opery.