A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Cennik biletów

Kategoria A

Loża Marszałkowska120.00 zł
Amfiteatr (rz. IV-IX)80.00 zł
Amfiteatr (rz. I-III i X-XII)60.00 zł
Amfiteatr (miejsca boczne i rz. XIII-XIV), Loże boczne Prawa i Lewa (piętro); II Balkon (rz. I-II)35.00 zł
II Balkon (rz. III-IV)28.00 zł

Kategoria B

Loża Marszałkowska100.00 zł
Amfiteatr (rz. IV-IX)60.00 zł
Amfiteatr (rz. I-III i X-XII)45.00 zł
Amfiteatr (miejsca boczne i rz. XIII-XIV), Loże boczne Prawa i Lewa (piętro); II Balkon (rz. I-II)30.00 zł
II Balkon (rz. III-IV)20.00 zł

Kategoria C

Loża Marszałkowska40.00 zł
Amfiteatr (rz. IV-IX)30.00 zł
Amfiteatr (rz. I-III i X-XII)25.00 zł
Amfiteatr (miejsca boczne i rz. XIII-XIV), Loże boczne Prawa i Lewa (piętro); II Balkon (rz. I-II)20.00 zł
II Balkon (rz. III-IV)15.00 zł

Spektakle

  • spektakle przedpołudniowe

Kategoria D

* Miejsca numerowane na Dużej Scenie25.00 zł
** Miejsca nienumerowane na Sali Kameralnej25.00 zł
*** Miejsca nienumerowane na Antresoli25.00 zł

Spektakle

Kategoria E

Miejsca nienumerowane na scenie Opera Studio35.00 zł

Kategoria F

Miejsca nienumerowane na Dużej Scenie80.00 zł

Spektakle

Kategoria S

Loża Marszałkowska140.00 zł
Amfiteatr (rz. IV-IX)100.00 zł
Amfiteatr (rz. I-III i X-XII)70.00 zł
Amfiteatr (miejsca boczne i rz. XIII-XIV), Loże boczne Prawa i Lewa (piętro); II Balkon (rz. I-II)50.00 zł
II Balkon (rz. III-IV)40.00 zł

Spektakle

  • Premiery i wydarzenia specjalne

Kategoria P

Miejsca nienumerowane na Antresoli25.00 zł

Spektakle

Kategoria Z

Miejsca nienumerowane na Antresoli18.00 zł

Kategoria O

Kategoria I20.00 zł

Spektakle

Kategoria N

Kategoria I6.00 zł

Spektakle

Kategoria LF1

Kategoria I100.00 zł
Kategoria II80.00 zł
Kategoria III60.00 zł
Kategoria IV40.00 zł

Spektakle

Arie Oper Świata

Kategoria LF2

Kategoria I80.00 zł
Kategoria II60.00 zł
Kategoria III45.00 zł
Kategoria IV30.00 zł

Kategoria LF3

Kategoria I40.00 zł

Wpłaty za zakup biletów prosimy przekazywać na numer rachunku bankowego: 46 1020 2892 0000 5902 0564 8078
SWIFT: BPKOPLPW
IBAN: PL46 1020 2892 0000 5902 0564 8078 


Osoba z niepełnosprawnością ma prawo do zakupu biletów ze zniżką 10% od ceny obowiązującej na dane wydarzenie, za okazaniem ważnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

Asystent osoby z niepełnosprawnością (w stopniu znacznym) ma prawo do zakupu biletu w cenie 1 złoty na repertuarowe wydarzenia.