A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Studio kształci młodzież w oparciu o programy publicznych szkół baletowych i zapewnia realizację wymagań niezbędnych do uzyskania państwowych uprawnień artysty baletu.

Kadra pedagogiczna Studia to doświadczeni artyści baletu z dużym dorobkiem artystycznym i przygotowaniem pedagogicznym.

              Program nauczania obejmuje:

 • utanecznienie i przygotowanie do nauki baletu (dla dzieci 4-9 lat)
 • rytmikę i umuzykalnienie
 • taniec klasyczny
 • barre au sol
 • taniec współczesny (modern jazz)
 • taniec charakterystyczny
 • taniec historyczny
 • wiedzę o balecie
 • audycje muzyczne

             Uzupełnienie kształcenia obejmuje:

 • lekcje gościnne z wybitnymi pedagogami z kraju i zagranicy
 • udział uczniów w międzynarodowych warsztatach baletowych
 • praktyki zawodowe w spektaklach baletowych Opery Krakowskiej
 • udział w dorocznych koncertach - pokazach Studia
 • udział w festiwalach i konkursach baletowych

             Warunki przyjęcia:

 • udział kandydata w przeglądzie kwalifikacyjnym (kandydaci do klas zawodowych) i dokonanie wpłaty wpisowego i czesnego

             Warunki finansowe:

 • jednorazowa opłata wpisowa
 • semestralna opłata za naukę - czesne
 • preferencyjne czesne dla rodzeństw
 • preferencyjne czesne dla dzieci pracowników Opery Krakowskiej