A A A
normalny kontrast | duży kontrast

W budynku przy ulicy św. Tomasza 37 znajduje się siedziba Baletu Opery Krakowskiej, w której regularnie odbywają się próby do spektakli baletowych i operowych oraz zajęcia Studia Baletowego – jednej z zaledwie kilku szkół baletowych w Polsce. 

Siedziba Baletu Opery Krakowskiej położona jest w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto, będącego obszarem wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO oraz na listę Pomników Historii Prezydenta RP.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zabytkowy budynek został poddany pracom rewitalizacyjnym, konserwatorskim oraz budowlanym, pozwalającym na zabezpieczenie materii obiektu, przede wszystkim zwiększenie wykorzystywanej powierzchni użytkowej, podniesienie standardu oraz wprowadzenie nowych funkcji skierowanych do odbiorców zewnętrznych w tym: dostosowanie toalet na parterze, instalacja platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie wyposażenia wystawy multimedialnej dla osób z niepełnosprawnością wzrokową (kontrast, napisy w języku polskim, zmiana wysokości ekranów).

Na parterze znajduje się wystawa „Balet 21” – jest to przestrzeń otwarta dla zwiedzających, przedstawiająca dotychczas nieudostępniane, archiwalne zbiory Opery Krakowskiej, prezentujące działalność Baletu na przestrzeni ponad pół wieku swojego istnienia.