A A A
normalny kontrast | duży kontrast

OFERTA | WYPOŻYCZANIE KOSTIUMÓW

Wypożyczenie środków inscenizacyjnych z magazynów Opery Krakowskiej:

Kontakt:
Magazyn, tel. 12 296 62 70
Dział Techniczny, tel. 12 296 62 10

Wypożyczenie:
środa, w godz. od 8:00 do12:00

Możliwość wypożyczenia środków inscenizacyjnych tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Magazynierem – w miarę jego możliwości czasowych.

Formalności:
1. Prośba o wypożyczenie danego kostiumu, rekwizytu itp. z podaniem ilości oraz terminu wypożyczenia przesłana wcześniej na adres e-mail: sekretariat@opera.krakow.pl .
2. Podpisanie przez osobę upoważnioną rewersu wypożyczenia środków inscenizacyjnych.

 Wymagane dokumenty:
1. dla firm:
• Adres firmy, wpis do KRS lub innej ewid., numer NIP, upoważnienie imienne osoby upoważnionej do odbioru kostiumów. 
2. dla osób fizycznych:
• Adres zamieszkania, numer dokumentu tożsamości.

Koszty:
Koszty wypożyczenia wg cennika wypożyczeń obowiązującego w Operze.