A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Zasady zwiedzania gmachu Opery Krakowskiej

1. Zwiedzanie gmachu Opery Krakowskiej może być  realizowane wyłącznie dla zorganizowanych grup, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub w innych terminach i godzinach ustalonych z Operą.

2. Zapytania dot. możliwości zwiedzania gmachu Opery należy kierować na adres e-mail: sekretariat@opera.krakow.pl

3. W zgłoszeniu należy podać  nazwę instytucji, proponowany termin zwiedzania, wiek zwiedzających, ilość osób oraz telefon kontaktowy do opiekuna grupy. 

4. Czas zwiedzania  wynosi około 40 minut. 

5. Grupa może liczyć maksymalnie 30 osób i powinna posiadać swojego opiekana lub wskazaną osobę odpowiedzialną za grupę.  

6. Program zwiedzania ustalany jest każdorazowo, w zależności od wieku grupy, możliwości technicznych, planów repertuarowych oraz związanej z tym dostępności poszczególnych miejsc w danym dniu.

7. Koszt zwiedzania wynosi 200 zł brutto. Płatność dokonywana jest w Kasie Opery przed rozpoczęciem zwiedzania. 

8. Przy niestandardowych oczekiwaniach dotyczących organizacji zwiedzania, a także przy zwiedzaniu obiektu przez grupy biur i agencji  turystycznych, ustalenia dotyczące warunków i kosztów zwiedzania dokonywane są w trybie indywidualnych uzgodnień.

9. W sytuacji niemożności skoordynowania terminów zwiedzania gmachu Opery z bieżącą działalnością artystyczną teatru, Dyrektor dopuszcza możliwość odmowy.