A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Audycja do Zespołu Baletu Opery Krakowskiej

Opera Krakowska zaprasza tancerki i tancerzy na audycję do Zespołu Baletu.

Planowane terminy audycji: 30 kwietnia 2019, godz. 14.00 oraz 11 maja 2019 r., godz. 13.00, sala prób w Operze Krakowskiej w Krakowie, ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków.

Wymagana znajomość techniki tańca klasycznego i współczesnego.

Audycja obejmuje uczestniczenie w lekcji tańca klasycznego oraz prezentację wariacji, etiudy lub dowolnego układu choreograficznego w technice tańca klasycznego lub współczesnego.

Zainteresowanych prosimy uprzejmie o przesłanie na adres Opery Krakowskiej, ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków lub na adres e-mail: koordynacja@opera.krakow.pl pełnego CV oraz zdjęcia scenicznego,  a także informacji o wykształceniu baletowym (dyplom ukończenia szkoły baletowej) i ważniejszych osobistych osiągnięciach w zawodzie.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15 kwietnia 2019 roku.

Opera nie zapewnia zwrotu kosztów podróży i noclegu.

Osoby, które wyrażą zgodę, aby ich CV mogło być wykorzystane w przyszłych procesach rekrutacyjnych, proszone są o zaznaczenie tego faktu dokonując wpisu: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych w Operze Krakowskiej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.2016 r., poz. 922).

W przypadku zainteresowania tylko bieżącą ofertą tekst wytłuszczony może zostać pominięty,  a niewykorzystane CV zostanie zniszczone po zakończonym procesie rekrutacji.”