A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Opera Krakowska ogłasza przesłuchania do orkiestry na stanowisko muzyka orkiestrowego

Opera Krakowska ogłasza przesłuchania do orkiestry na stanowisko muzyka orkiestrowego

 • KONCERTMISTRZ
 • PUZON BASOWY
 • HARFA


Termin i miejsce przesłuchań: 1 lipca 2019, Opera Krakowska ul. Lubicz 48.


Kandydaci dysponujący odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem zawodowym proszeni są o przesłanie CV z opisem przebiegu kariery zawodowej,  w terminie do 16 czerwca 2019, na adres mailowy: k.gwardzik@opera.krakow.pl 
lub pocztą: Opera Krakowska, ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków, z dopiskiem „Przesłuchania do orkiestry”.

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ


KONCERTMISTRZ

1. Koncert do wyboru:
W. A. Mozart:
Koncert D-dur KV 218 (część I i  II z kadencją) 
Koncert A-dur KV 219 (część I i II z kadencją) 

2. Ekspozycja i kadencja z pierwszej części jednego z wybranych koncertów:
Johannes Brahms - Koncert D-dur op. 77
Piotr Czajkowski - Koncert D-dur op. 35
Henryk Wieniawski - I Koncert fis-moll op. 14
Felix Mendelsson - Batholdy - Koncert e-moll op. 64
Jean Sibelius - Koncert d-moll op. 47
Camille Saint-Saëns - Violin Concert nr 3 op. 61

Literatura orkiestrowa:

Solo
Emmerich Kálmán - Hrabina Marica 
Staniław Moniuszko - Straszny dwór 
Igancy Jan Paderewski - Manru 
Gioacchino Rossini - Kopciuszek 
Charles Gounod - Faust 

Tutti
Uwertury:
Richard Wagner - Tannhäuser
Giuseppe Verdi - Moc Przeznaczenia 
Johann Strauss - Zemsta nietoperza 
Giacomo Puccini - Madama Butterfly (wstęp do trzeciego aktu)

Fragmenty tutti
Richard Wagner - Tannhäuser
Giuseppe Verdi - Requiem 
Piotr Czajkowski - Eugeniusz Oniegin 


PUZON BASOWY

Utwór solowy:
Alexej Lebiediew - Concerto a-moll

Literatura orkiestrowa:
Gioacchino Rossini - Uwertura do opery Wilhelm Tell
Gioacchino Rossini - Uwertura do opery Sroka złodziejka
Giuseppe Verdi - Trubadur
Giuseppe Verdi - Requiem
Richard Wagner - Lohengrin
Czytanie nut a'vista


HARFA

Utwory solowe:

 1. G. F. Händel - Koncert B II, III cz. bez fortepiano wersja oryginalna 
  lub 
  Marcel Grandjany - Fantazja na temat Haydna 

 2. Claude Debussy - Clair de Lune
  lub
  pierwsza Arabeska
  G. Fauré - Une châtelaine en sa tour, Op. 110 

Literatura orkiestrowa:
Georges Bizet - Carmen nr 7 (4-5) 
Piotr Czajkowski - Dziadek do orzechów kadencja Walc kwiatów 
Richard Wagner - Tannhäuser I akt II scena 
Leonard Bernstein - Kandyd “Glitter And Be Gay”
Giacomo Puccini - Cyganeria I akt 41-43 
Giacomo Puccini - Madama Butterfly 

Szczegółowe informacje: Dział Koordynacji Pracy Artystycznej, tel. 12 296 62 33.

Opera Krakowska zapewnia akompaniatora. Nie pokrywa kosztów przejazdu i noclegu. 

Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń Opera Krakowska zastrzega sobie prawo do decyzji o zaproszeniu wybranych solistów na przesłuchanie, na podstawie kwalifikacji przeprowadzonej przez Kierownika Muzycznego Opery Krakowskiej.


Składana aplikacja powinna być podpisana i opatrzona klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacyjnego organizowanego przez Operę Krakowską, zgodnie z zapisami Rozporządzenia ogólnego dotyczącego ochrony danych osobowych”.


Równocześnie informujemy, iż:

 1. Administratorem danych jest Opera Krakowska w Krakowie, z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków. Kontakt listowny z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: odo@opera.krakow.pl).
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest: realizacja procesu rekrutacyjnego.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Panazgoda na przetwarzanie jej/jego danych osobowych w powyżej określonym celu.
 4. Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie przez Operę Krakowską oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Opery Krakowskiej z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 5. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny realizacji celu określone w pkt. 2).
 6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.