A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Opera Krakowska zatrudni osobę na stanowisko: Asystent Dyrygenta

8.10.2020

Opis stanowiska:

1. udział w realizacji repertuaru Opery Krakowskiej - próby, spektakle i inne projekty artystyczne
2. uczestnictwo w pracach przygotowujących solistów i zespół artystyczny do realizacji repertuaru Opery Krakowskiej

Wymagania:

1. udokumentowane wykształcenie wyższe na kierunku: dyrygentura
2. udokumentowana działalność artystyczna w zakresie dyrygentury, ze szczególnym uwzględnieniem dyrygentury operowej 
3. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
4. dyspozycyjność
5. bardzo dobre umiejętności organizacyjne
6. umiejętność pracy z zespołem

Warunki zatrudnienia:

1. umowa o dzieło z możliwością zatrudnienia na umowę o pracę

Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV)
2. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku: dyrygentura
3. dokumentacja działalności artystycznej w zakresie dyrygentury, ze szczególnym uwzględnieniem dyrygentury operowej, w wersji papierowej oraz elektronicznej – linki lub nośniki z materiałami audio-video

 

Składana aplikacja powinna być podpisana i opatrzona klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacyjnego organizowanego przez Operę Krakowską, zgodnie z zapisami Rozporządzenia ogólnego dotyczącego ochrony danych osobowych”.

Jeśli wyraża Pani / Pan również zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych to prosimy o dopisanie w CV dodatkowo następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych również w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Operę Krakowską”.

 

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji wyłącznie drogą mailową na adres: koordynacja@opera.krakow.pl  w terminie do 16.10.2020r.

Opera zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z  wybranymi osobami.

 

Równocześnie informujemy, że: 

1. Administratorem danych jest Opera Krakowska w Krakowie, z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków. Kontakt listowny z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: odo@opera.krakow.pl
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest: realizacja procesu rekrutacyjnego.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie jej/jego danych osobowych w powyżej określonym celu.
4. Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie przez Operę Krakowską oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Opery Krakowskiej z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych w obowiązujących przepisach prawa.
5. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny realizacji celu określone w pkt. 2.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji.
9. Dane udostępnione przez Panią / Pana nie będą podlegały profilowaniu.
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.