A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Opera Krakowska zatrudni osobę na stanowisko: Księgowy finansowy

28.12.2020

Podstawowe obowiązki:

• Dekretowanie i księgowanie dokumentów kosztowych, dokumentujących zakup usług i materiałów niemagazynowych 

• Dekretowanie i księgowanie wyciągów bankowych oraz uzgadnianie sald rachunków bankowych, 

• Wystawianie faktur sprzedaży i faktur wewnętrznych,

• Rozliczanie kasy biletowej i przedsprzedaży biletów,

• Udział w sporządzaniu deklaracji VAT,

• Sporządzanie przelewów,

• Uzgadnianie kont rozrachunkowych,

• Opracowanie analiz kosztowych oraz przygotowanie danych do sprawozdań,

• Inne czynności zlecane przez Głównego księgowego lub jego Zastępcę.

 

Wymagania:

• wykształcenie kierunkowe

• minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w księgowości

 

Składana aplikacja powinna być podpisana i opatrzona klauzulą: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacyjnego organizowanego przez Operę Krakowską, zgodnie z zapisami Rozporządzenia ogólnego dotyczącego ochrony danych osobowych”.

 

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Oferty prosimy składać mailem sekretariat@opera.krakow.pl w terminie do 16.01.2021 r.

Opera zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z  wybranymi osobami.

 

Równocześnie informujemy, iż:

1. Administratorem danych jest Opera Krakowska w Krakowie, z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków. Kontakt listowny z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: odo@opera.krakow.pl).

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest: realizacja procesu rekrutacyjnego.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie jej/jego danych osobowych w powyżej określonym celu.

4. Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie przez Operę Krakowską oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Opery Krakowskiej z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych w obowiązujących przepisach prawa.

5. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny realizacji celu określone w pkt. 2).

6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji.

9. Dane udostępnione przez Panią / Pana nie będą podlegały profilowaniu.

10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.