A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Opera Krakowska zatrudni pracowników na stanowisku: recepcjonista/pracownik obsługi technicznej

25.07.2019

Opera Krakowska zatrudni od września 2019 r. pracowników na stanowisku: recepcjonista/pracownik obsługi technicznej, w pełnym wymiarze czasu pracy.


Główne obowiązki:

 • organizacja i zapewnienie prawidłowej pracy recepcji,
 • wydawanie dokumentów, kluczy itp.,
 • prowadzenie rejestru wejść i wyjść,
 • obsługa multimediów,
 • obsługa urządzeń sterujących,
 • konserwacja i obsługa techniczna urządzeń.


Wymagania: 

 •  umiejętność wykonywania drobnych napraw,
 • dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność,
 • wysoka kultura osobista,
 • łatwość nawiązywania kontaktów i samodzielność w realizacji działań,
 • rzetelność,
 • dynamika działania,
 • dokładność i zaangażowanie.


Mile widziane jest wcześniejsze doświadczenie na tym stanowisku.


Składana aplikacja powinna być podpisana i opatrzona klauzulą: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacyjnego organizowanego przez Operę Krakowską, zgodnie z zapisami Rozporządzenia ogólnego dotyczącego ochrony danych osobowych”.

Oferty prosimy składać osobiście w siedzibie Opery Krakowskiej (ul. Lubicz 48) lub mailem sekretariat@opera.krakow.pl w terminie do 16.08.2019 r.

Opera zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z  wybranymi osobami.

 

Równocześnie informujemy, iż: 

 1. Administratorem danych jest Opera Krakowska w Krakowie, z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków. Kontakt listowny z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: odo@opera.krakow.pl).
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest: realizacja procesu rekrutacyjnego.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie jej/jego danych osobowych w powyżej określonym celu.
 4. Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie przez Operę Krakowską oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Opery Krakowskiej z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 5. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny realizacji celu określone w pkt. 2).
 6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.