A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Przesłuchania do orkiestry na stanowisko HARFISTY

7.01.2020

Opera Krakowska ogłasza przesłuchania do orkiestry na stanowisko HARFISTY.


Termin i miejsce przesłuchań: 16.03.2020, Opera Krakowska ul. Lubicz 48.

Zgłoszenia (formularz przesłuchań + CV) prosimy przesyłać do 1 marca 2020, na adres mailowy: k.gwardzik@opera.krakow.pl lub pocztą: Opera Krakowska, ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków, z dopiskiem „Przesłuchania do orkiestry”. Formularz do pobrania na stronie.

Opera Krakowska odpowie tylko na wybrane zgłoszenia.

Opera Krakowska zastrzega sobie prawo nierozstrzygania ostatecznej kwestii zatrudnienia w przypadku, jeśli żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

Przesłuchania będą rejestrowane (audio i video) w celach archiwizacyjnych.

Opera zapewnia akompaniatora. Opera nie zwraca kosztów podróży oraz zakwaterowania.

Materiały nutowe do literatury orkiestrowej  zostaną udostępnione kandydatom po przesłaniu formularza przesłuchań.


Repertuar przesłuchań

Utwory solowe:

1. G. F. Händel - Koncert B cz. II + kadencja, cz. III bez fortepiano 
lub 
M. Grandjany - Fantazja na temat Haydna 

2. C. Debussy - Clair de Lune 
lub  
C. Debussy- "Arabeska" nr 1
lub
G. Fauré - Une châtelaine en sa tour, Op.110 

Literatura orkiestrowa:

G. Bizet - Carmen nr 7 (4-5)
P. Czajkowski - Dziadek do orzechów kadencja Walc kwiatów
L. Bernstein - Kandyd “Glitter And Be Gay”
G. Puccini - Cyganeria I akt (41-43)
G. Puccini - Madama Butterfly II akt (70-72)


Równocześnie informujemy, iż:

  1. Administratorem danych jest Opera Krakowska w Krakowie, z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków. Kontakt listowny z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: odo@opera.krakow.pl).
  2. Celem przetwarzania danych osobowych jest: realizacja procesu rekrutacyjnego.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Panazgoda na przetwarzanie jej/jego danych osobowych w powyżej określonym celu.
  4. Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie przez Operę Krakowską oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Opery Krakowskiej z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych w obowiązujących przepisach prawa.
  5. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny realizacji celu określone w pkt. 2).
  6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji.
  9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Formularz PRZESŁUCHAŃ