A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Przesłuchanie do Chóru Dziecięcego Opery Krakowskiej sezon 2020/2021

14.08.2020

Przesłuchanie do Chóru Dziecięcego Opery Krakowskiej 
sezon 2020/2021

 

Opera Krakowska zaprasza dzieci w wieku od 9 do 12 lat na przesłuchanie do Chóru Dziecięcego. 

Planowany termin  przesłuchań: 1 i 3 września 2020 r. w godz. od 16:00 do 18:00, w siedzibie Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48 w Krakowie. 

Wymagana znajomość dwóch dowolnych piosenek.

Zgłoszenia mogą dokonać rodzice lub opiekunowie prawni dzieci.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres e-mail: k.zajac@opera.krakow.pl z dopiskiem „Dział Koordynacji” w terminie do 31 sierpnia 2020 r.

Prosimy uprzejmie o zamieszczenie przy zgłoszeniu dziecka na przesłuchanie następującej formuły:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu realizacji procesu rekrutacyjnego organizowanego przez Operę Krakowską, zgodnie z zapisami Rozporządzenia ogólnego dotyczącego ochrony danych osobowych.

W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować się pod numer telefonu  12/296 62 31, od godz. 8:00 do 15:00.

 

Równocześnie informujemy, iż:

1. Administratorem danych jest Opera Krakowska w Krakowie, z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków. Kontakt listowny z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest na powyższy adres Administratora: kontakt e-mailowy: odo@opera.krakow.pl

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest: realizacja procesu rekrutacyjnego do Chóru Dziecięcego Opery Krakowskiej.

3. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka w powyżej określonym celu (art. 6 ust. 1 ppkt. a Rozporządzenia ogólnego dot. ochrony danych osobowych).

4. Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie przez Operę Krakowską oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Opery Krakowskiej z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych, określonych w obowiązujących przepisach prawa.

5. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 2.

6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych  osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji.

9. Dane udostępnione przez Panią / Pana nie będą podlegały profilowaniu.

10. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.