A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Szukając Króla

Terminy

Realizatorzy:

Reżyseria, scenografia, scenariusz: Michał Znaniecki

20.09.2018
godzina: 11:00
scena: Scena Opera Studio

22.09.2018
godzina: 18:00
scena: Scena Opera Studio

„Szukając Króla” to uniwersalna opowieść o Niepodległości i tożsamości narodowej. Scenariusz autorskiego spektaklu Michała Znanieckiego bazuje na wyjątkowym w tym temacie dziele Juliusza Słowackiego „Król Duch” oraz szekspirowskim „Królu Learze”.

Duch Narodu - wiecznego rewolucjonisty, burzyciela form zastanych, rozwijających się przez kataklizmy i rewolucje, nawoływanie do solidaryzmu narodowego - to motto przewodnie spektaklu. Główną postacią spektaklu jest Król, postać symboliczna, przywódca - postać wyciągnięta także z szerszych kontekstów literackich sięgających do szekspirowskiego Króla Leara. Jest on swoistą metaforą Państwa-Matki, Państwa-Królestwa. Na oczach widowni dokonuje się rozbiór tego królestwa, który prowadzi do dramatu. Królowi towarzyszą na scenie trzy córki i błazen, wzorem tradycyjnych dramatów traktujących o podziale Państwa. Ponadto tytułowy Król, otoczony jest dworem wiernych poddanych, którzy o niego walczą, wspierają, dodają otuchy i nie pozwalają by się poddał. W tej roli zobaczymy podopiecznych  Domów Pomocy Społecznej. Warstwa narracji muzycznej to wybór najwspanialszych fragmentów Giuseppe Verdiego, które kompozytor tworzył z myślą o skomponowaniu opery „Król Lear”, która jednak nigdy nie powstała.