A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Zamówienia publiczne

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług portierskich w budynku baletu „Opery Krakowskiej” przy ul. Tomasza 37 w Krakowie21 Grudnia 2020

  więcej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług portierskich w budynku baletu „Opery Krakowskiej” przy ul. Tomasza 37 w Krakowie10 Grudnia 2020

  więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetragu nieograniczonego pn. „Dostawa inteligentnych reflektorów – ruchome głowy typu wash wraz ze skrzyniami transportowymi”22 Października 2020

  więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetragu nieograniczonego pn. „Dostawa inteligentnych reflektorów – ruchome głowy typu wash wraz ze skrzyniami transportowymi”05 Października 2020

  więcej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa inteligentnych reflektorów – ruchome głowy typu wash wraz ze skrzyniami transportowymi”25 Września 2020

  więcej

z 36