A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Zamówienia publiczne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetragu nieograniczonego pn. „Dostawa inteligentnych reflektorów – ruchome głowy typu wash wraz ze skrzyniami transportowymi”22 Października 2020

  więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetragu nieograniczonego pn. „Dostawa inteligentnych reflektorów – ruchome głowy typu wash wraz ze skrzyniami transportowymi”05 Października 2020

  więcej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa inteligentnych reflektorów – ruchome głowy typu wash wraz ze skrzyniami transportowymi”25 Września 2020

  więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN. „UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W SIEDZIBIE „OPERY KRAKOWSKIEJ” W KRAKOWIE PRZY UL. LUBICZ 48”.04 Września 2020

  więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego”25 Sierpnia 2020

  więcej

z 35