A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - WYKONANIE WYMIANY KONSTRUKCJI WIĘŹBY DACHOWEJ DLA 3 SZT. LUKARN ORAZ FRAGMENTU POŁACI POŁUDNIOWEJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "WYKONANIE WYMIANY KONSTRUKCJI WIĘŹBY DACHOWEJ DLA 3 SZT. LUKARN ORAZ FRAGMENTU POŁACI POŁUDNIOWEJ w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rewitalizacja budynku baletu Opery Krakowskiej znajdującego się przy ul. Św. Tomasza 37 w Krakowie”