A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Pytanie i odpowiedź do treści SIWZ w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa urządzeń multimedialnych na potrzeby baletu Opery Krakowskiej przy ul. Św. Tomasza 37 w Krakowie

24.07.2020