A A A
normalny kontrast | duży kontrast

PYTANIE I ODPOWIEDŹ DO TREŚCI SIWZ W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.: DOSTAWA URZĄDZEŃ MULTIMEDIALNYCH NA POTRZEBY BALETU OPERY KRAKOWSKIEJ PRZY UL. ŚW. TOMASZA 37 W KRAKOWIE

28.07.2020