A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Rozstrzygnięcie postępowania - Roboty budowlane Tomasza 37

Rozstrzygnięcie postępowania pn.: "Wykonanie robót budowanych wraz z niezbędnymi dostawami w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rewitalizacja budynku baletu Opery Krakowskiej znajdującego się przy ul. Św. Tomasza 37 w Krakowie""