A A A
normalny kontrast | duży kontrast

ZAPYTANIE OFERTOWE: DOSTAWA URZĄDZEŃ DO PROJEKCJI NA POTRZEBY BALETU OPERY KRAKOWSKIEJ PRZY UL. ŚW. TOMASZA 37 W KRAKOWIE

6.05.2020

Opera Krakowska zwraca uwagę, że wskazane w pkt. 2 Formularza wyceny dotyczącego przedmiotowego postępowania urządzenie (ekran projekcyjny multimedialny), zgodnie z podanymi przez Operę  wymaganiami powinno posiadać ekrany zarówno do przedniej i tylnej projekcji. Opera koryguje przykładowe wskazanie modelu spełniającego te warunki w następującym zakresie: w miejsce AVTek Fold 360 powinno być  AVTek Fold 360 + powierzchnia do projekcji tylnej Avtek RP Fold 360. W związku z powyższym wydłużony zostaje termin złożenia ofert do dnia 14.05.2020 r.