A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pn.:" Usługa dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48 i ul. Św. Tomasza 37 - 2018 rok19 Października 2018

  więcej

Udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro - Zakup nowego samochodu służbowego typu van10 Października 2018

  więcej

Rozstrzygnięcie postępowania pn.: Dostawa elementów systemów: transmisji dźwięku i obrazu, inspicjenta oraz odsłuchu dźwięku przestrzennego 3D wraz z wykonaniem instalacji, montażem i uruchomieniem08 Października 2018

  więcej

Rozstrzygnięcie postępowania o wartości poniżej 30.000 euro - dostawa energii elektrycznej 4 kwartał 201824 Września 2018

  więcej

Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro - Zakup nowego samochodu służbowego typu van - II POSTĘPOWANIE19 Września 2018

  więcej

z 12