A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Zamówienia publiczne

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetragu nieograniczonego pn. Utrzymanie czystości w siedzibie „Opery Krakowskiej” w Krakowie przy ul. Lubicz 4821 Sierpnia 2020

  więcej

Zapytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Utrzymanie czystości w siedzibie „Opery Krakowskiej” w Krakowie przy ul. Lubicz 4818 Sierpnia 2020

  więcej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Utrzymanie czystości w siedzibie „Opery Krakowskiej” w Krakowie przy ul. Lubicz 4811 Sierpnia 2020

  więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa wykonania systemu sterownia nowym mechanizmem ryglowania orkiestronu”06 Sierpnia 2020

  więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa urządzeń multimedialnych na potrzeby baletu Opery Krakowskiej w Krakowie przy ul. Św. Tomasza 37 w Krakowie06 Sierpnia 2020

  więcej

z 35