A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Zamówienia publiczne

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN. „UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W SIEDZIBIE „OPERY KRAKOWSKIEJ” W KRAKOWIE PRZY UL. LUBICZ 48”.04 Września 2020

  więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego”25 Sierpnia 2020

  więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetragu nieograniczonego pn. Utrzymanie czystości w siedzibie „Opery Krakowskiej” w Krakowie przy ul. Lubicz 4821 Sierpnia 2020

  więcej

Zapytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Utrzymanie czystości w siedzibie „Opery Krakowskiej” w Krakowie przy ul. Lubicz 4818 Sierpnia 2020

  więcej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Utrzymanie czystości w siedzibie „Opery Krakowskiej” w Krakowie przy ul. Lubicz 4811 Sierpnia 2020

  więcej

z 36